karta stavreStavre är beläget cirka tre kilometer från Änge. Byn ligger naturskönt längs en del av Näldsjöns nordöstra strand.

Stavre omtalas första gången år 1448 då två bönder från byn omnämns, oloff limnarson j staffrom och önder j staffrom.

Byn är väl värd ett besök, inte minst för alla bevarade gamla hus.


På Malmgården kan man se en magnifik källare från 1770-talet. Stavre 1:7 visar upp ett härbre från 1700-talet. På Stavre 2:3 kan man se en tvåvånings korsbyggnad (med en skorsten i mitten) från 1800-talets mitt, sommarladugård och smedja från senare hälften av 1800-talet.
"Herrgården" var tidigare militär- och prästboställe och har källare från 1840-talet och ett ryttarhärbre från ca 1800. Strax intill ligger Stavre 2:6 som har en tvåvånings korsbyggnad från 1864 och något så märkligt som en kolbod från 1700-talet.
Stavre 2:7 är en typisk empiregård med huvudbyggnad med lövsågerier från 1910. Flygelbyggnaden är en sommarstuga och på gården finns också en bryggstuga från 1880. På dessa är dörr- och fönsterfoder mycket tidstypiska.
I utkanten av Stavre, en bit in i skogen, ligger torpet Flon, som är ett av socknens få bevarade torp från 1800-talets senare del, med två boningshus, bryggstuga och källare.

I Stavre finns idag Östens Handelsträdgård med bland annat stor produktion av gurkor. Stavreborna har också med gemensamma insatser byggt upp en ny bystuga.

 

Stavre, Offerdal
Skymning över sjön
Foto: Tobias Eriksson
 
Soluppgång över Stavre
Foto: Erika Sparrman
Solen går upp över Stavre